Сергій Чаплигін: "Розмова про приховані сюжети, що ведуть нас по життю..."

Сергій Чаплигін в facebook:

Розмова про приховані сюжети, що ведуть нас по життю. Об этом сообщает polykur.in.ua со ссылкой на СМИ.

30 липня, 18-21.00, Київ, провулок Ярославский 1/3, HUB 4,0.

Семінар Міф, в якому ми живемо.

Розмова про приховані сюжети, що ведуть нас по життю.

Анонс

Ви любите казки Вони теж Вас люблять.

Досить розхожою є думка про те, що людина проживає той самий сюжет, що міститься в його улюбленій казці міфі, історії, фільмі і ін..

Це не зовсім так, тому, що свободу волі ніхто не відміняв.

Однак, на людину дійсно дуже сильно впливають глибинні архетипічні сюжети, закодовані в фундаменті тієї конкретної культури, в якій він народився і вихований.

Культура - це головний фон, на якому людина вирішує основні завдання свого життя.

Ці сюжети найбільш повно представлені як раз в казках і міфах, при тому, міф і життя співвідносяться, як карта і місцевість іноді вдало, іноді не дуже.

А ось те, що далі набагато цікавіше і мало кому відомо.

Архетип - активний. Він непросто живе в підсвідомості, зрідка нагадуючи про себе улюбленою мелодією. Він прямо і наполегливо впливає на події вашого життя підбирає людей, поміщає вас в абсолютно конкретні життєві сюжети, виявляє певні якості і змушує займатися певними темами на певному матеріалі.

У звязку з цим у людини виникають специфічні проблеми і завдання, головна з яких вона погано розуміє, що з нею відбувається і чого від нього хоче його власна душа

І вже зовсім зазвичай, людина не розуміє, як перетворити всі ці проблеми в свої інструменти, якими можна успішно працювати.

Які основні сюжети живуть і діють в нашому суспільстві

Який сюжет веде по життю мене

Які завдання він на мене накладає

Люди якого типу і з якими претензіями в звязку з цим виникають в моєму житті

Які герої живуть у мене всередині і в яких стосунках вони один з одним перебувають

Чи можна вийти з-під впливу проблемного сюжету

Як саме це робити

Якщо Ви хочете знайти відповіді на ці та інші подібні питання, наш семінар для вас.

Ми також розглянемо три основних сюжету, що тяжіють над Україною та три основних мета-сюжету, що тяжіють над нашою цивілізацією в цілому.

Приходьте.

-----------------------------------

30 июля, 18-21.00, Киев, переулок Ярославский 1/3, HUB 4,0.

Семинар Миф, в котором мы живем.

Разговор о скрытых сюжетах, ведущих нас по жизни.

Анонс

Вы любите сказки Они тоже Вас любят.

Довольно расхожей является мысль о том, что человек проживает тот же сюжет, что содержится в его любимой сказке мифе, истории, фильме и пр..

Это не совсем так, потому, что свободу воли никто не отменял.

Однако, на человека действительно оказывают очень большое влияние глубинные архетипические сюжеты, закодированные в фундаменте той конкретной культуры, в которой он родился и воспитан.

Культура - это тот самый главный фон, на котором человек решает задачи своей жизни.

Эти сюжеты наиболее выпукло представлены как раз в сказках и мифах, причём, миф и жизнь соотносятся, как карта и местность иногда удачно, иногда не очень.

А вот дальше намного интереснее и мало кому известно.

Архетип - активен. Он непросто живет в подсознании, изредка напоминая о себе любимой мелодией. Он прямо и настойчиво влияет на события вашей жизни подбирает людей, помещает вас в совершенно конкретные жизненные сюжеты, выявляет определенные качества и заставляет заниматься определенными темами на определенном материале.

В этой связи у человека возникают специфические проблемы и задачи, главная из которых он плохо понимает, что с ним происходит и чего от него хочет его душа

И уж совсем обычно, он не понимает, как превратить все эти проблемы в свои инструменты, которыми можно успешно работать.

Какие основные сюжеты живут и действуют в нашем обществе

Какой сюжет ведет по жизни меня

Какие задачи он на меня налагает

Люди какого типа и с какими претензиями в этой связи возникают в моей жизни

Какие герои живут у меня внутри и в каких отношениях они с друг другом пребывают

Можно ли выйти из-под влияния проблемного сюжета

Как именно это делать

Если Вы хотите найти ответы на эти и другие подобные вопросы, наш семинар для вас.

Мы также рассмотрим три основных сюжета, давлеющих над Украиной, три основных мета-сюжета, давлеющих над нашей цивилизацией в целом.

Форма регистрации для участия в Киеве

https//goo.gl/forms/Zois0Fam5r4mJxZD3

Форма для участия в он-лайн трансляции

https//goo.gl/forms/mx38UHLV0jnJDU9d2

Дополнительные вопросы

380 63 068 01 65,

ТОП новости

Вход

Меню пользователя